Program Kantor Wymiany Walut
AS-Soft Ruda Śląska 41-706 Ruda Śląska tel. 602 753 760

Kasa fiskalna czy drukarka fiskalna dla kantoru wymiany walut


Obowiązek stosowania kas rejestrujących w Kantorach Wymiany Walut



Program dla Kantoru Demo




Informacje dla użytkowników programu Kantor Wymiany Walut Jerzy Marszałek, aktualizacja ...



Aktualizacja 2018.02.07
Uwaga

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28.12.2017r .
Kantory stacjonarne od 1 kwietnia 2018 będą musiały posiadac urządzenia fiskalne w celu rejestracji sprzedaży.


Termin instalacji urządzeń fiskalnych

§ 9. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy:
1) po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kontynuują lub rozpoczynają świadczenie usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m,
2) przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia rozpoczną świadczenie tych usług do dnia 31 marca 2018 r.
– świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 2454 2. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 39 załącznika do rozporządzenia lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników






Komentarz:

Świadczenie usług polegających na wymianie walut będzie wymagało posiadania drukarki lub kasy fiskalnej.
Urządzenie fiskalne bedzie rejestrowało sprzedaż walut.

Firma AS-Soft prowadzi sprzedaż urządzeń fiskalnych, do kantorów polecamy drukarki fiskalne.
Wkrótce przedstawimy oferte skierowaną do kantorów oraz propozycje współpracy, harmonogram instalacji oraz wykaz punktów sprzedaży drukarek fiskalnych w większości miast w Polsce.
Drukarka fiskalna pozwala drukować dokumenty niefiskalne czyli: raporty, dowody kupna itp. itd.. Dokumenty niefiskalne nie są rejestrowane w pamięci drukarki.



Program Kantor Wymiany Walut obsługuje drukarki fiskalne firm: Novitus,Posnet oraz Elzab, oprogramowanie będzie musiało być aktualne.

W szczególnym przypadku podłączenie drukarki fiskalnej do komputera będzie wymagało wymiany komputera na nowy.
Minimalne wymogi to: system operacyjny Windows 7 32 bit (zalecamy Windows 10 64bit), komputer powinien posiadać wolny port USB lub port RS232 (COM), oraz dostęp do sieci internetowej.
Nie będą obsługiwane systemy operacyjne DOS (Free Dos itp itd), Windows 95/98/Millenium.






Drukarka Fiskalna

Urządzenie fiskalne podłączane do komputera, w momencie rejestracji transakcji sprzedaży w programie zamiast obecnego dowodu sprzedaży zostaje wydrukowany paragon fiskalny . Transakcja zostaje zapisana w programie oraz w pamięci fiskalnej drukarki. Stan walut aktualizowany jest na bieżąco. Kasjer nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czyności. Jest to zalecana opcja dla kantorów z dużą ilością transakcji sprzedaży.


Kasa Fiskalna

Urządzenie fiskalne z możliwością podłączenia do komputera. W momencie rejestracji transakcji sprzedaży w programie, kasjer rejestruje transakcje na kasie fiskalnej oraz w programie. Klient otrzymuje paragon z kasy fiskalnej. Jest to zalecana opcja dla kantorów ze niewielką ilością transakcji sprzedaży.
Stan walut może być aktualizowany na bieżąco:
  • automatycznie: poprzez mechanizm automatycznego odbioru operacji (paragonu) sprzedaży z kasy fiskalnej i zarejestrowanie jej w programie ( rozwiązanie to jest dodatkowo płatne, wymaga współpracy z producentem oprogramowania)
  • ręcznie: kasjer rejestruje transakcje sprzedaży na kasie fiskalnej i następnie wprowadza ją do programu.


Drukarka fiskalna jest droższa w momencie zakupu ale wygodniejsza w obsłudze coddziennej, kasa fiskalna jest najtańszym rozwiązaniem dla niewielkich i małych kantorów, nie każdą kase fiskalną można podłączyć do każdego komputera.



Drukarka fiskalna i kasa fiskalna wymaga drukowania:
  • na koniec dnia raportu dobowego, wartość z raportu musi się zgadzać z wartością dziennej sprzedaży walut.
  • na koniec miesiąca raportu miesięcznego, wartość z raportu musi się zgadzać z wartością miesięcznej sprzedaży walut.


Drukarka - urządzenie drukujące

Tradycyjna drukarka (igłowa, termiczna, laserowa, atramentowa itp itd) będzie wykorzystywana do wydruków z programu kantor oraz do drukowania potwierdzeń dowodów kupna walut, dowodów imiennych itp., itd. Drukarka fiskalna nie zastąpi obecnie używanych drukarek. Drukarka fiskalna nie służy do ewidencji kupna walut. Dokumenty dowodów kupna walut, dowody imienne sprzedaży oraz pozostałe dokumenty np. przesunięcia, KP, KW, bedą drukowane tak jak ma to miejsce obecnie. Zestawienia, raporty kasowe, będą drukowane z programu. W kantorze wymiany walut drukarka fiskalna lub kasa fiskalna będzie dodatkowym urządzeniem.
Dowód sprzedaży imienny/na firme wymaga wystawienia paragonu fiskalnego, są drukarki fiskalne które umożliwiają wydruk dokumentu sprzedaży na firme/osobę wraz z danymi.

Podsumowując:
W kantorze nie musisz mieć komputera ani programu do obsługi kantoru, ale będziesz musiał posiadać urządzenie fiskalne. Jeśli masz mały kantor i mało transakcji sprzedaży i nie przewidujesz rozwoju możesz kupić kase fiskalną, jeśli jednak posiadasz komputer i nasz program "Kantor Wymiany Walut" wtedy najlepiej kupić drukarke fiskalną.
Kupując urządzenie fiskalne zapytaj o pojemność pamięci, wcześniej sprawdź ile w roku podatkowym wystawiłeś dokumentów sprzedaży w ten sposób będziesz wiedział na jaki czas wystarczy, czy ma interfejs komunikacyjny, umożliwiający współpracę z repozytorium za pośrednictwem sieci internet, czy w przyszłości będzie można rozbudowac urządzenie o interfejs bez potrzeby wymiany kasy lub drukarki fiskalnej, jakie są koszty eksploatacji i serwisu.


opracował: Adam Siedlaczek AS-Soft Ruda Śląska
:    Powrót do Strony o Programie Kantor Wymiany Walut    :


Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie treści bez zgody AS-Soft Ruda Śląska zabronione.