Program Gobie 2019
AS-Soft Ruda lska 41-706 Ruda lska tel. 602 753 760

Program xGolebie2019  Aktualizacja Programu

Przykad:
  • Jeli wersja programu jest 1.00. to: pobierz aktualizacje i zainstaluj Golebie 2017 Reinstalacja
    Plik w/w instalujesz tylko raz w roku, po prawidowej instalacji dostpna jest funkcjonalno programu Menu Gwne pkt. 9.Aktualizacja Programu.
  • Jeli posiadasz wersje programu inn ni 1.00 to uruchom program -> Menu Gwne -> 9.Aktualizacja Programu.
  • Aktualizacja Programu  • Program sprawdza wersje, i jesli jest inna niz posiadana lub masz problem z programem naley pobra aktualizacje, jeli masz wersje 1.00, program nie zostanie zakutalizowany
  • Po prawidowym pobraniu program Golebie zostanie zamknity, naley go uruchomi ponownie, jeeli program nie zostanie zamknity automatycznie oznacza to blad aktualizacji polegajcy na wpisaniu zej nazwy - operacje przeprowadzi ponownie.
  • Od wersji 1.01.xhb aktualizacja programu przebiega bez instalatora windows
  • Jeli masz problem z aktualizacj pobierz i zainstaluj Aktualizacja Golebie 2019 Off-line Reinstalacja