Program Gobie 2017
AS-Soft Ruda lska 41-706 Ruda lska tel. 602 753 760

Program xGolebie2017  Jak ustawic okno programu Golebie

Przykad:
  • Uruchamiamy program
  • Ustawiamy myszke na pasku tytulowym okna, nacisnac lewy przycisk, nastpnie prosze wybra Waciwoci naciskajc prawy przycisk na myszy  • Wybra zakadke Ukad - odznaczy czyli ma nie byc "ptaszka" w polu Zawi tekst .... i w polu Wybr pozycji okna przez system. W polu Rozmiar buforu ekranu wpisac szeroko 80 i wysoko 25, w polu Rozmiar okna szeroko wpisa 80 i wysoko 25. W polu Pozycja okna wpisa od lewej -4 i od gry -4, mona wpisac rwnie 0 i 0
  • Zmieni zakadke na Czcionka, wybra Lucida Console, wybra rozmiar 22 (na zdjciu jest 36) - wpisujc z klawiatury - nastpnie prosze nacisn przycisk OK, sprawdzi czy wielko okna jest zadawalajca jeli nie to prosze odpowiednio zmniejszy lub zwikszy rozmiar czcionki