Aktualizacja
Program Kantor Wymiany Walut
AS-Soft Ruda Śląska 41-706 Ruda Śląska tel. 602 753 760

Program dla kantoru


Program dla Kantoru Demo


Firma AS-Soft zaleca uaktualnienia programu ze względu na zmiany przepisów prawa oraz zmian funkcjonalności programu jak również usunięcie wad/błędów w programie. Jeżeli użytkownik nie posiada aktualnej wersji prosimy o tym poinformować firme AS-Soft. Aktualizacja programu Kantor Wymiany Walut na rok 2024 jest płatna, w celu uniknięcia nieporozumień przedstawiamy ceny usług:

Cena aktualizacji (zwane dalej "Aktualizacje") programu przez Internet przez cały rok 2024 wynosi (nie dotyczy programów zakupionych w roku 2024 oraz kantorów opłacających aktualizacje co roku)
246.00Pln brutto / stanowisko (zawiera 23% VAT) (dla większej ilości punktów stosowane są rabaty)


Cena aktualizacji (zwane dalej "Aktualizacje") programu przez Internet przez cały rok 2024 wynosi (dotyczy programów zakupionych w roku 2024 oraz kantorów mających wykupione aktualizacje na rok 2024)
199.00Pln brutto / stanowisko (zawiera 23% VAT) (dla większej ilości punktów stosowane są rabaty)


Aktualizacja programu Kantor Wymiany Walut w trakcie trwania kontroli NBP dotyczy programów zakupionych przed 31.12.2019r.
500.00Pln brutto / stanowisko (zawiera 23% VAT)


Cena aktualizacji (zwane dalej "Aktualizacje") w roku 2024 programu Kantor Wymiany Walut + Serwis Programu - usuwanie błędów kasjerów przez email/sms/telefon/zdalne połączenie w godzinach o 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku
100.00Pln brutto (zawiera 23% VAT) stanowisko/miesiąc.


Opieka serwisowa w godzinach o 6:00 do 21:00 7 dni w tygodniu
3000.00Pln brutto na miesiąc (zawiera 23% VAT).


Odnowienie certyfikatu NBP, instalacja certyfikatu, konfiguracja przeglądarki
80,00Pln brutto (zawiera 23% VAT).


Odnowienie certyfikatu NBP, instalacja certyfikatu, konfiguracja przeglądarki, dotyczy dotyczy zgłoszenia zapotrzebowania na usługe do AS-Soft w ostatnim dniu po godzinie 12:00 okresu ważności certyfikatu NBP
150Pln brutto (zawiera 23% VAT).


Pomoc w wysłaniu sprawozdania kwartalnego PZ-KAN (konfiguracja przeglądarki)
80Pln brutto (zawiera 23% VAT).


Pomoc w wysłaniu sprawozdania kwartalnego PZ-KAN (konfiguracja przeglądarki), dotyczy zgłoszenia zapotrzebowania na usługe do AS-Soft w ostatnim dniu po godzinie 12:00 terminu obowiązku wysłania sprawozdania
150Pln brutto (zawiera 23% VAT).


Pomoc w wysłaniu karty GIIF, dotyczy zgłoszenia do firmy AS-Soft do 6 dni związanym z obowiązkiem wysłania karty transakcji wymiany do GIIF
150.00Pln brutto (zawiera 23% VAT).


Pomoc w wysłaniu karty GIIF, dotyczy dotyczy zgłoszenia zapotrzebowania na usługe do firmy AS-Soft w ostatnim dniu po godzinie 12:00 terminu związanego z obowiązkiem wysłania zgłoszenia karty transakcji wymiany do GIIF
300.00Pln brutto (zawiera 23% VAT).


Pomoc w uzyskaniu dostępu do GIIF (certyfikat kwalifkowany, zgłoszenie certyfikatu itp itd)
100.00Pln brutto (zawiera 23% VAT).


Godzina pracy - dowolna usługa informatyczna nie wymieniona powyżej w tym aktualizacja programu Kantor Wymiany Walut zakupionego po 31.12.2023r. w trakcie kontroli NBP - za każdą rozpoczętą godzine
123.00Pln brutto (zawiera 23% VAT).


Aktualizacje zaleca się wykupić rok po zakupie programu (tj. od daty wystawienia faktury sprzedaży programu). Po uiszczeniu opłaty zostanie wystawiona faktura VAT. Wykupienie "Aktualizacji" automatycznie przedłuża czas ważności licencji o kolejny rok. W przypadku większej ilości stanowisk lub działalnosci kantorowej, która nie stanowi podstawowej/głownej działalności stosowane są rabaty. Rabaty uzgadniane są indywidualnie. Aktualizacje programu Kantor Wymiany Walut nie są obowiązkowe
Uwaga:
Firma AS-Soft zastrzega sobie prawo do podjęcia rozpoczęcia wykonywania usługi informatycznej (usunięcie awarii, diagnozy, aktualizacji, wysłania karty GIIF, sprawozdania itp itd) w momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty.


Wykupienie "Aktualizacji" automatycznie przedłuża czas ważności licencji o kolejny rok.
Uwaga
Licencja obejmuje zawsze pięć lat od czasu wykupienia ostatniej aktualizacji lub pięć lat od daty sprzedaży programu, warunki te dotyczą również innych producentów programów jeżeli licencja/dokument sprzedaży nie określa warunków licencji inaczej.
Cena aktualizacji przewiduje dostęp do aktualnej wersji programu, pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z programem Kantor Wymiany Walut. Ceny nie obejmują usuwania błędów w programie wynikających z korzystania programu w sposób niezgodny z przepisami prawa dewizowego, Rozporządzeniem MF z dnia 24.09.2004. Ceny nie obejmują dojazdu do klienta. Firma AS-Soft zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia nowszych wersji programu Kantor oraz uzyskania pomocy techniczej użytkownikom w przypadku braku wykupionych "Aktualizacji". W sytuacjach wątpliwych prosimy o kontakt z firmą AS-Soft.


Powrót do Strony o Programie Kantor Wymiany Walut    :


FORMULARZ KONTAKTOWY
PROGRAM KANTOR WYMIANY WALUT

 Aktualizacja Kantor/xKantor         Nowy użytkownik Kantor/xKantor

  Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualizacji lub zamówienia programu Kantor/xKantor (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."