Program Kantor Wymiany Walut
AS-Soft, 41-706 Ruda Śląska, NIP 6411004356, tel. 602 753 760

Program dla kantoru


Program dla Kantoru Demo


Program Kantor Wymiany Walut

W celu zakupu oprogramowania:
- Wypełnij formularz kontaktowy, podaj wszystkie niezbędne dane do wystawienia Faktury VAT oraz wysłania oprogramowania, podaj adres email oraz numer telefonu kontaktowego;
- kwote 1199,00PLN wpłać na konto 91 1240 1330 1111 0011 1076 6194 Bank Pekao S.A. prześlij potwierdzenie na email: adams@as-soft.com.pl

Uwaga: nowy Nr Rachunku Bankowego

91 1240 1330 1111 0011 1076 6194 Bank Pekao S.A.


Odbiorca:
Adam Siedlaczek Zakład Usług Komputerowych AS-Soft
41-706 Ruda Śląska
ul.Kłodnicka 97
Tytułem: Program Kantor Wymiany Walut


- Firma AS-Soft po otrzymaniu w/w informacji przesyła wersje instalacyjna do pobrania przez Internet oraz kopie FV w formacie PDF

- Firma AS-Soft na życzenie przesyła kurierem oprogramowanie, fakture i instrukcje obslugi


Instalacja oprogramowania oraz konfiguracja stanowiska pracy ~20 minut.Program Kantor Wymiany Walut to sprawdzone ogólnopolskie oprogramowanie, dziala we wszystkich systemach Windows 32 i 64bitowych, pracuje w trybie tekstowym, program umożliwia pracę w sieciach lan.


Ceny usług związanych z programem Kantor Wymiany Walut i obowiązków wynikających z ustaw, rozporządzeń itp itd


FORMULARZ KONTAKTOWY
PROGRAM KANTOR WYMIANY WALUT

 Aktualizacja Kantor/xKantor         Nowy użytkownik Kantor/xKantor

  Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualizacji lub zamówienia programu Kantor/xKantor (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."


:    Powrót do Strony o Programie Kantor Wymiany Walut    : :    Powrót do Strony Głównej AS-Soft    : :    Instrukcja Obsługi    :